11/26/2015 5:56:36 PM

Avaleht »

HARJUTUSVÄLJAD

Õhuväe õppused Kaitseväe keskpolügoonil.

Eesti ja USA õhuvägede ühisharjutuse raames teevad tööpäeviti Eesti õhuruumis õppelende Ameerika Ühendriikide ründelennukid A-10. Peamiselt lendavad USA ründelennukid Ämari lennubaasi ja kaitseväe keskpolügooni vahel, kuid lennatakse ka üle Läänemaa ja Hiiumaa ning Läti Adaži polügooni suunal. Korraga lendab Eesti õhuruumis kuni neli ründelennukit, osa lende võib toimuda suhteliselt madalal. 

Õppuse käigus harjutatakse keskpolügoonil asuvate maapealsete sihtmärkide hävitamist 25-naelaste õppepommide ning pardakahuritega õppemoonaga, mille kasutamine ei tekita märkimisväärseid heliefekte. Eesti taevas lendavad ründelennukid on pärit USA õhuväe 23. lennugrupi 74. eskadrillist, mis baseerub alaliselt Moody lennubaasis Georgia osariigis. Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud nii oma manööverdusvõime, suure tulejõu kui ka suhteliselt vaikselt töötavate mootorite poolest.

Foto: Siim Teder


KOHALIKULE ELANIKULE ja METSAS LIIKUJALE!


Kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule 
julgestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures olemas ka infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub. 

Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot ka kohalikele omavalitsustele ja kohalikele ajalehtedele. Kogu info on nähtav siin asuval KASUTUSINFO lehel.

Nii harjutusväljade veebilehel, kohalikes ajalehtedes kui infotahvlitel on harjutusväljade vastutvate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab igaüks soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

Harjutusväljade kasutusinfo 

Kaitseväe keskpolügooni  november 2015

Kikepera harjutusvälja kasutusinfo  november 2015

Klooga harjutusvälja kasutusinfo  november 2015       

Männiku harjutusvälja kasutusinfo  november 2015

Nursipalu harjutusvälja kasutusinfo  november 2015

Sirgala harjutusvälja kasutusinfo  november 2015

Tsistsungõlmaa harjutusala kasutusinfo november 2015

ÜLDINFO

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.

Tänaseks on Eestis asutatud kuus harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga ja Männiku harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid.

Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiir on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav väljaõppeehitis, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

 

 

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus haldusteenistus, Tel 717 4500, Faks 600 7830, Narva mnt 8, 10117 Tallinn, kv.tvj.haldust[at]mil.ee