8/3/2015 10:05:34 PM

Avaleht »

HARJUTUSVÄLJAD

HARJUTUSVÄLJADE KASUTUSINFO

Nursipalu harjutusväli juuli 2015

28.07.2015 08:00 - 19:00 Laskeharjutus - Käsitulirelvad

29.07.2015 08:00 - 17:00 Laskeharjutus - Käsitulirelvad;

30.07.2015 08:00 - 17:00 Laskeharjutus – Käsitulirelvad; 08:00 - 19:00 Lõhkeharjutus – Lõhkevahendid.

Klooga harjutusväli juuli 2015

27.07-31.07.2015 08:00 - 22:00 Laskeharjutused, välilaager 

Männiku harjutusväli juuli 2015

27.07.2015-30.07.2015 08:00-18:00 Väliharjutus Linnaku õppeväli 1-4  

27.07.2015 09:00-17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir    

28.07.2015 08:00-18:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir    

29.07.2015 08:00-18:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir    

30.07.2015 09:00-18:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir    

31.07.2015 09:30-14:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir

Keskpolügoon juuli 2015

28.07 – 31.07.2015 24h Lõhkamine – P2, P3. Lõhkamiste ajal ohuala suletud.

28.07 – 02.08.2015 24h Taktikaharjutused, laskeharjutused – Põhja-ala. Maa-ala suletakse kõrvalistele isikutele 01.08 kell 06:00 kuni 02.08 kell 23:00

28.07 – 02.08 2015 24h Taktikaharjutused – PT 1, PT2 – kasutatakse imitatsioonivahendeid.

Tsiatsungõlmaa lasketiir juuli 2015

27.07.2015 10:00 - 23:59 Väljaõppeüritus - Imitatsioonivahendid

27.07.2015 09:00 - 16:00 Laskeharjutus - Käsitulirelvad

28.07.2015 00:00 - 23:59 Väljaõppeüritus - Imitatsioonivahendid

28.07.2015 09:00 - 17:00 Laskeharjutus - Käsitulirelvad

29.07.2015 00:00 - 23:59 Väljaõppeüritus - Imitatsioonivahendid

29.07.2015 09:00 - 16:00 Laskeharjutus - Käsitulirelvad

30.07.2015 00:00 - 23:59 Väljaõppeüritus - Imitatsioonivahendid

30.07.2015 09:00 - 18:00 Laskeharjutus - Käsitulirelvad

31.07.2015 00:00 - 12:00 Väljaõppeüritus - Imitatsioonivahendid  

 

Punasega märgitud kuupäevadel harjutusväljal liikumine eluohtlik!

 


METSAS LIIKUJALE!


Kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad.

Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures olemas ka infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub.

Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot ka kohalikele omavalitsustele ja kohalikele ajalehtedele. Kogu info on nähtav siin asuval KASUTUSINFO lehel.

Nii harjutusväljade veebilehel, kohalikes ajalehtedes kui infotahvlitel on harjutusväljade vastutvate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab igaüks soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

 

ÜLDINFO

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.

Tänaseks on Eestis asutatud kuus harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga ja Männiku harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid.

Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiir on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav väljaõppeehitis, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus haldusteenistus, Tel 717 4500, Faks 600 7830, Narva mnt 8, 10117 Tallinn, kv.tvj.haldust@mil.ee