8/24/2016 12:00:58 AM

Avaleht »

Klooga harjutusvƤli

 
Klooga harjutusvälja kaart   ÜLDPLAAN
 

Tõkestuspostide asukohad    Klooga ja Põllküla laskeväli  200m lasketiir  Käsigranaadi viskekoht

TAOTLUS HARJUTUSVÄLJA KASUTAMISEKS (Kaitseväe/Kaitseliidu välistele kasutajatele)

Kaitseväe sisevõrgu kasutajatel on väljaõppe paremaks planeerimiseks võimalik kasutada Kaitseväe sisest kaardirakendust http://gis.mil.intra/kaardirakendus/ 


NB! Laskeharjutused 40mm granaadiheitjast ja tankitõrjerelvadest AINULT treeningmoonaga.


KONTAKT

Telefon: 5332 6746
E-post: kv.tvj.klooga[at]mil.ee


ÜLDINFO

Klooga harjutusväli, pindalaga 989,9 ha, asub Harjumaal Keila vallas, piirneb Padise vallaga ja asub sellest põhjasuunas. Suurem osa territooriumist (763 ha) paikneb Klooga alevikus. Harjutusväljast põhjas asub Tallinn-Paldiski elektriraudtee. Umbes 1-2 km kaugusele harjutusvälja territooriumist edela suunas jääb Langa küla ning loodest piirneb harjutusväli Põllkülaga. Asustustihedus lääne-lõuna suunas on suhteliselt hõre.

Harjutusväli piirneb Vasalemma jõega ning Klooga järve lääneosaga. Suurema osa territooriumist haarab Klooga raba. Ala on mitmekesise loodusega, hõlmates nii märgalasid ja veekogusid kui ka metsa. Vasalemma jõgi on Natura 2000 ala elustiku kaitse osas.

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi "Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine".

Klooga harjutusväli on lähim harjutuskoht Paldiskis paiknevatele väeosadele - 1.Jalaväebrigaadi üksused. Harjutusvälja kasutavad ka Kaitseliidu Harju ja Tallinna malev, Lennubaas Ämaris, Vahipataljon, Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljon, Staabi- ja Sidepataljon, Merevägi ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Klooga harjutusvälja territooriumil asus Eesti NSV perioodil 1008 ha + 366 ha suurune motoriseeritud laskurdiviisi linnak.

Klooga harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Klooga harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2008.a korraldusega nr 334 "Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine".

KaitsevƤgi Toetuse vƤejuhatus haldusteenistus, Tel 717 4500, Faks 600 7830, Narva mnt 8, 10117 Tallinn, kv.tvj.haldust[at]mil.ee