8/28/2016 1:07:35 AM

Avaleht »

MƤnniku harjutusvƤli

Männiku harjutusvälja kaardid  ÜLDPLAAN   TÄHISTUS

Männiku harjutusvälja ja linnaku kasutuseeskiri 

600m lasketiiru kasutusjuhend on kättesaadav kaitseväe intranetis ja vajadusel harjutusalade jaoskonna käest.

TAOTLUS HARJUTUSVÄLJA KASUTAMISEKS (kaitseväe/Kaitseliidu välistele kasutajatele)

Kaitseväe sisevõrgu kasutajatel on väljaõppe paremaks planeerimiseks võimalik kasutada Kaitseväe sisest kaardirakendust http://gis.mil.intra/kaardirakendus/ 

ATV-alade kaart


KONTAKT

Telefon: 503 4102
E-post: kv.tvj.manniku[at]mil.ee


NB! Seoses Männiku liivakarjääri kaevandustööde laienemisega lõhkamiskoha alale ei ole seal enam võimalik teostada lõhkamisharjutusi. A-kategooria lõhkamist saab viia läbi käsigranaadi viskealal.


ÜLDINFO

Männiku harjutusväli, hetkel pindalaga u 1100 ha, paikneb suuremas osas Saku vallas Männiku külas. Maatüki läänepiiril asuv 8,7 ha suurune ala asub Kiili vallale kuuluval maal Luige külas. Kinnistu edelapiiril asuv 22 ha suurune ala jääb Tammemäe küla territooriumile. Lisaks harjutusväljale asub teiselpool Tallinn-Saku maanteed Männiku linnaku ala (pindala 120,1 ha), mida kasutatakse taktikaliseks väljaõppeks.

Männiku harjutusvälja territooriumile jäävad ainsad Tallinna linna vahetus läheduses asuvad aktiivsed liivavarud.

Männiku harjutusväli on lähim harjutuskoht Tallinnas paiknevatele kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele, samuti kasutab harjutusvälja Politsei- ja Piirivalveamet.

Männiku harjutusvälja piir on tähistatud kollase- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Männiku harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 11.09.2008.a korraldusega nr 394 "Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine".

 

 

 

KaitsevƤgi Toetuse vƤejuhatus haldusteenistus, Tel 717 4500, Faks 600 7830, Narva mnt 8, 10117 Tallinn, kv.tvj.haldust[at]mil.ee