2.04.2015 12:38:41

Avaleht »

Kaitseväe keskpolügoon

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI KAART -  KAART

 KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI  KASUTUSEESKIRI

CTA Rules of Use 

BRONEERI

TAOTLUS HARJUTUSVÄLJA KASUTAMISEKS  (Kaitseväe/Kaitseliidu välistele kasutajatele)


KONTAKT

telefon 5343 4110

e-post kv.tvj.kvkp@mil.ee 


Alates 15.01.2015 võimalik broneerida ja kasutada Suru lasketiir, Suru taktikaala, Põhja sihtmärgiala, Raketibaas 3, Raketibaas 4    

Keskpolügoonil lubatud tegevused > KVKP väljaõppevõimalused


NB! Seoses Kaitseväe keskpolügooni teede ehitusega, on vajalik alates 01. novembrist 2014 õppuste ja harjutuste planeerimisel arvestada, et ohualad ei ulatuks kaardil näidatud teedele  (vt KAART). 

Täpsustav info Kaitseväe keskpolügooni broneerimiseks ja kasutamiseksKitsendused keskpolügooni kasutamisel

KAART - Liikumispiirangud KVKP teedel.

Ei tohi lõhkuda ehitaja poolt rajatud kraave ja teetammesid. Ettevaatlik tuleb olla liikumisel tehnikaga. Palume mitte eirata liikluskorraldusvahendeid.
Ehitatavate teede kasutamine KV ja KL tavaliikluseks on KEELATUD. Teede kasutamine peab olema eelnevalt kooskõlastatud ehitajaga.

Kuni detsembri keskpaigani ei ole võimalik endiselt kasutada väljaõppeks ka Suru laskevälja.


ÜLDINFO

Kaitseväe keskpolügoon, pindalaga 11 951 ha, asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ja piirneb kolme vallaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija (Harjumaa) vallaga. Idast piirneb ala Ohepalu looduskaitselaga ning läänest Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja poole jääb Tallinna-Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhjapoole Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta erinevates kohtades 3,5 – 7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu planeeritav ala Kuusalu vallas Suru, Tõreska, Pala ja Kolgu külas.

Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitselaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakasjärv ja Väike Pakasjärv.

Aastatel 1957 – 1992 kuulus ala Nõukogude Liidu armee Aegviidu laia kasutusalaga (tanki- ja suurtükiväe harjutusala) 33 100 ha suuruse polügooni koosseisu.

Kaitseväe keskpolügoon on terviklik riigikaitseliseks väljaõppeks vajalik territoorium, mille esmane sihtotstarve on riigikaitsemaa. Keskpolügoonile kavandatud militaarehitised (hooned ja rajatised) on kavandatud nii, et neid ümbritsevad ohualad ei väljuks polügooni maa-ala piiridest ning erinevaid ehitisi oleks võimalik kasutada samaaegselt.

Keskpolügooni kasutajad on kõik kaitseväe üksused ja asutused ning Kaitseliidu malevad.

Kekspolügooni harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Kaitseväe keskpolügoon on asutatud Vabariigi Valitsuse 23.10.2001 korraldusega nr 713 "Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine".

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus haldusteenistus, Tel 717 4500, Faks 600 7830, Narva mnt 8, 10117 Tallinn, kv.tvj.haldusteenistus@mil.ee