21.04.2015 14:35:57

Avaleht »

HARJUTUSVÄLJAD

Muutunud on harjutusväljade e-posti aadressid. Uued aadressid on: 
kv.tvj.kvkp@mil.ee
kv.tvj.klooga@mil.ee
kv.tvj.manniku@mil.ee
kv.tvj.nursipalu@mil.ee

kv.tvj.sirgala@mil.ee 


EESTI JA USA ÕHUVÄGEDE ÜHISÕPPUS KESKPOLÜGOONIL

23. märtsist kuni 17. aprillini toimub Eesti õhuruumis Eesti ja USA õhuvägede ühisõppus. Õppusel lastakse Kaitseväe Keskpolügoonil lennukitelt lahingumoonaga maapealseid sihtmärke ning hävitajad sooritavad mõningates Eesti piirkondades madallende, k.a Kaitseväe Keskpolügooni kohal. Õhuväe õppused toimuvad tööpäeviti alates kella 10.00 kuni kella 17.00-ni. 

Keskpolügooni ala on kõrvalistele isikutele suletud ja alale sisenemine ning seal viibimine on keelatud ning eluohtlik!


 

METSAS LIIKUJALE!


Kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad.

Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures olemas ka infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub.

Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot ka kohalikele omavalitsustele ja kohalikele ajalehtedele. Kogu info on nähtav siin asuval KASUTUSINFO lehel.

Nii harjutusväljade veebilehel, kohalikes ajalehtedes kui infotahvlitel on harjutusväljade vastutvate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab igaüks soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

 

ÜLDINFO

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitiste kompleksiga, kus korraldatakse kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste taktikalisi harjutusi, õppusi, laskmisi ja lõhketöid ning katsetatakse relvi, lahingumoona, lahingu- ja muud tehnikat.

Tänaseks on Eestis asutatud kuus harjutusvälja – Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga ja Männiku harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid.

Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiir on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatav väljaõppeehitis, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus haldusteenistus, Tel 717 4500, Faks 600 7830, Narva mnt 8, 10117 Tallinn, kv.tvj.haldusteenistus@mil.ee