11/17/2017 11:22:56 PM

Avaleht »

Männiku harjutusväli

KONTAKT

Telefon: 503 4102

E-post: kv.tvj.manniku[at]mil.ee


ÜLDINFO

Männiku harjutusväli, hetkel pindalaga u 1100 ha, paikneb suuremas osas Saku vallas Männiku külas. Maatüki läänepiiril asuv 8,7 ha suurune ala asub Kiili vallale kuuluval maal Luige külas. Kinnistu edelapiiril asuv 22 ha suurune ala jääb Tammemäe küla territooriumile. Lisaks harjutusväljale asub teiselpool Tallinn-Saku maanteed Männiku linnaku ala (pindala 120,1 ha), mida kasutatakse taktikaliseks väljaõppeks.

Männiku harjutusvälja territooriumile jäävad ainsad Tallinna linna vahetus läheduses asuvad aktiivsed liivavarud.

Männiku harjutusväli on lähim harjutuskoht Tallinnas paiknevatele kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele, samuti kasutab harjutusvälja Politsei- ja Piirivalveamet.

Männiku harjutusvälja piir on tähistatud kollase- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Männiku harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 11.09.2008.a korraldusega nr 394 "Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine".

Männiku harjutusvälja kaardid
ÜLDPLAAN
TÄHISTUS

TAOTLUS HARJUTUSVÄLJA/LASKETIIRU KASUTAMISEKS (Kaitseväe/Kaitseliidu välistele kasutajatele)

ATV-alade kaart

BRONEERI

 

 

 

 

 

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus, 717 4500, kv.brontos[at]mil.ee, Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn.