10/24/2017 3:13:50 AM

Avaleht »

Kikepera harjutusväli

KASUTAJALE

NB! Lutsu laskevälja ohuala joonestamisel tuleb arvestada, et laskesektori pinnase ja sihtmärgi tüüp on KÕVA.


KONTAKT

Telefon: 5303 2206
E-post: kv.tvj.kikepera[at]mil.ee


ÜLDINFO

Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12. 06.2008. a korraldusega „Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine“ Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega 12 600 m, asub Pärnumaal Surju vallas Kikepera külas, 40 kilomeetri kaugusel Pärnust. Harjutusväli paikneb täielikult Kikepera küla territooriumil. Lähimad külad on edela suunas Jaamaküla ja Lähkma ning lõuna suunas Saunametsa. Tegemist on metsastunud alaga, millel on seni toimunud minimaalne inimtegevus ja mis asub suhteliselt kaugel inimasustusest.

Algselt oli plaanis Kikeperra rajada 2300 ha suurune harjutusväli, kuid kohaliku omavalitsuse vastuseisu ja väeosade ümberpaiknemise tõttu mindi kompromissile. Panustamine väiksemale territooriumile oli tingitud vajadusest kiirendada harjutusvälja arendusprotsessi (harjutusvälja rajamiseks 846 hektaril on Pärnumaa Maavalitsuse ja Surju Vallavalitsuse kooskõlastused olemas).

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi "Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine".

Kaitseministeeriumi tellimusel valmis 2006. a oktoobris planeeritava Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur.

Kikepera harjutusvälja kaart

Lutsu laskevälja kaart

TAOTLUS HARJUTUSVÄLJA KASUTAMISEKS (Kaitseväe/Kaitseliidu
välistele kasutajatele)

BRONEERI

 

 

 

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus, 717 4500, kv.brontos[at]mil.ee, Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn.