10/24/2017 3:12:58 AM

Avaleht »

BRONEERIMINE - BRONTOS

BRONEERI

Broneerimisjuhend - UUENDATUD

Broneerimissüsteemi kasutajakonto TAOTLUS

TAOTLUS HARJUTUSVÄLJA/LASKETIIRU KASUTAMISEKS (Kaitseväe/Kaitseliidu välistele kasutajatele)

Kuu 10. kuupäevaks peab sisestama järgmise kuu broneeringud! Plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb broneering teha hiljemalt 10 päeva enne tegevuse toimumist. Plaanivälise tegevuse läbiviimine peab olema põhjendatud.

Probleemide ja küsimuste korral pöörduge palun kv.brontos[at]mil.ee või telefonidel 717 4651, 5770 5103.

01. jaanuarist 2018 on harjutusvali.mil.ee informatiivne veebileht. Harjutusvälju saab broneerida kaitseväe sisevõrgu kaudu. Kaitseväe ja Kaitseliidu välised kasutajad saavad harjutusvälju broneerida saates ülaloleval taotluse harjutusväljale, mida soovitakse kasutada. Ühtegi broneeringut automaatselt teise süsteemi üle ei kanta!


Kaitseväe sisevõrgu kasutajatel on väljaõppe paremaks planeerimiseks võimalik kasutada Kaitseväe sisest kaardirakendust http://gis.mil.intra/kaardirakendus/ 


KIKEPERA

Lutsu laskevälja ohuala joonestamisel tuleb arvestada, et laskesektori pinnase ja sihtmärgi tüüp on KÕVA.


KESKPOLÜGOON

Põhja-ala: STL1(Suru taktikaala), ST2 (Suru lasketiir), PT1(Pikassaare1), PT2 (Pikassaare2), PSM1 (Põhja-sihtmärgiala), EL1 (Eigu laskeväli), SM1, SM2, SM3 (Sihtmärgiala 1, 2, 3), PL1 (Pala laskeväli), P1, P2 (Pioneeri 1, 2)

Lõuna-ala: P3 (Pioneeri 3), KL1(Kukepalu laskeväli), KL2 (Kolgu laskeväli), RB1, RB2, RB3, RB4 (Raketibaas 1, 2, 3, 4)


KLOOGA

Laskeharjutused 40mm granaadiheitjast ja tankitõrjerelvadest AINULT treeningmoonaga.


PIIRSALU LASKETIIR

Broneerimine peale 10-ndat kuupäeva järgnevasse kuusse, võib toimuda juhul, kui struktuuriüksuse ülem on eelnevalt vastutavale isikule teada andnud vastavast soovist.

Kõik broneeringut mis peale 10-ndat kuupäeva tehakse järgnevasse kuusse ja struktuuriüksuse ülem ei ole andnud teada, KUSTUSTATAKSE esimesel võimaluseL.

Aprillikuus, looduskaitseliste piirngute tõttu, Piirsalu lasketiiru (v.a Kaitseliidu Lääne malev) ja Piirsalu taktikaala kasutamine keelatud!   


NURSIPALU

  • ajavahemikul mai-august on keelatud miinipildujate ning tankitõrjerelvade õppe- ja lahingmoona kasutamine.
    Nimetatud piirangud ei kehti reservõppekogunemiste jaoks, mis kooskõlastatakse Rõuge ja Sõmerpalu vallavalitsustega vähemalt 2 kuud ette.  

  • ajavahemikul mai-august on keelatud granaatide ja lõhkematerjali kasutamine, erandid kooskõlastatakse
    Rõuge ja Sõmerpalu vallavalitsustega vähemalt 2 kuud ette. 
    Lõhkematerjalide kasutamise keeld ja kooskõlastamisnõue ei kehti demineerimistöödel.


 

      


Kaitsevägi Toetuse väejuhatus, 717 4500, kv.brontos[at]mil.ee, Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn.