10/24/2017 3:08:56 AM

Avaleht »

Jõhvi lasketiir

KONTAKT

Telefon: 5302 7449
E-post: 
kv.tvj.sirgala[at]mil.ee


KASUTUSE PLANEERIMINE

Lasketiir on planeeritud Jõhvi linnakus asuvate allüksuste väljaõppe läbiviimiseks ning linnakus asuvad üksused omavad väljaõppe läbiviimisel eesõigust.

Plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses. Juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik esitama kasutamistaotluse e-posti aadressile: kv.tvj.sirgala[at]mil.ee

Plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal oma tegevus kooskõlastada telefoni või e-posti teel lasketiiru vastutavaga ja lasketiiru koordinaatoriga. Vastava kooskõlastuse saamisel tuleb broneering sisestada Brontoses.

 

ÜLDINFO

Jõhvi 25 m ja 100 m poolkinnine lasketiir on Kaitseväe Sirgala harjutusvälja osa, mis asub aadressil Pargimetsa, Pargitaguse küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond. Lasketiir asub Jõhvi linnaku territooriumil.

25 m lasketiir koosneb 4 (neljast) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 10, 15, 20 ja 25 m.

100 m lasketiir koosneb 3 (kolmest) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 25, 50 ja 100 m.

Lasketiirul puudub ohuala. Lasketiiru ümbritseb 100m laiune majandustegevuse piiranguvöönd. Lasketiiru õhuohuala on 228m (750 jalga).

Lasketiiru tehnilised lahendused ja ohutustehnilised tingimused võimaldavad kasutada üheaegselt nii 25 m ja 100 m lasketiiru.
 

Lasketiiru kasutamine

Lasketiiru võib korraga kasutada minimaalselt 2 inimest. Üksikult on lasketiirus laskmiste läbiviimine keelatud.

Lubatud lasta
- ainult paigalt;
- ainult selleks ettenähtud laskekohalt (tulepositsioonilt)
- ainult ettenähtud laskekauguselt;
- seda sihtmärki, mis vastab laskekoha numbrile.

Lastakse ainult selleks ettenähtud kohtadel ja kaugustel ja paigal olles.

Lasketiirus võib kasutada järgnevaid relvi:
- relvad mille maksimaalne suudmeenergia ei ületa 7000J;
- püstol ja püstolkuulipilduja (kaliibri piiranguta);
- sileraudne relv (kaliibri piiranguta);
- tankitõrjerelv kaliibriga kuni 9mm.

Lasketiirus on keelatud:
- kasutada automaattuld;
- kasutada trasseerivat laskemoona;
- kasutada soomustläbistavat laskemoona;
- sooritada lasku, mille tõstenurk on üle 01-50 tuhandiku (8,43°), mis loetakse laskja poolt tahtlikult sooritatud ohtlikuks veaks.

 

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus, 717 4500, kv.brontos[at]mil.ee, Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn.