10/24/2017 3:12:22 AM

Avaleht »

TASUB TEADA !

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kuidas määratakse harjutusväljal tuleohu astet ja kuidas toimitakse?
(a) Jälgitakse tuleohu kaarti (
http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart), mille alusel saab teada tuleohu astet Eestis asukohapõhiselt;
(b) kui metsades on erakordne tuleoht, katkestab harjutusvälja vastutav isik tulekahju ennetamiseks harjutused, kus kasutatakse lahtist tuld, lastakse tulirelvadest süütava toimega kuule või mürske, tehakse lõhkamisi või teisi võimaliku tule tekkega seotud toiminguid;
(c) keskmise tuleohu korral teeb iga harjutusvälja vastutav ise otsuse (lähtudes kohalikest oludest: pinnasest sihtmärgialal), ja kui tuleohutusmeetmeid on piisavalt- langetab lõpliku otsuse koostöös harjutuse läbiviijaga (näide ööseks jäetakse alale laskvast allüksusest tulevalvemeeskond).
(d) tulekahju puhul, mida ise likvideerida ei suudeta, teavitatakse Päästeametit.

 

Kust leiab info selle kohta, mis toimub harjutusväljal?

Käesoleval lehel esilehelt ja Kasutusinfo alt

Harjutusväljal olevatelt infotahvlitelt.

Kohalikest ajalehtedest – Võrumaa Teataja, Põhjarannik, Saku Sõnumid, Nõmme Sõnumid, Harju Elu, Sõnumitooja.

Harjutusvälja vastutava isiku käest e-posti või telefoni teel > Kontaktid

 

Kas/millal võib minna harjutusväljale?

Harjutusväljal võib liikuda, kui seal ei toimu tegevust. Harjutusväljal viibides tuleb jälgida seal olevaid hoiatusmärke.

 

Miks ei tohi minna harjutusväljale kui seal toimub tegevus?

Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on (elu)ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusvälja piiridest.

 

Mis asi on ohuala?

Ohuala on ala, kuhu ohtliku tegevuse ajal võivad sattuda kuulid, killud jms. Ala, milles viibimine on eluohtlik ja keelatud. Ohuala võib hõlmata tervet harjutusvälja, kuid ei välju selle piiridest.

Väljaõppe ajal on inimeste viibimine ohualal keelatud. Ohualasse on ohtliku tegevuse (laskmiste, lõhkamistööde, käsigranaadi viskeharjutuste jms) ajal kõrvalistele isikutele juurdepääs tõkestatud või keelatud.

 

Kuidas tunda ära harjutusvälja?

Harjutusväljade piirid on tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

 

Kui oled sattunud harjutusväljale, kuidas teada, kas seal viibimine on ohtlik või ohutu?

Võimalusel otsida harjutusväljale sisenemata üles harjutusvälja välispiiril asuvad infotahvlid. Võimalusel helista harjutusvälja vastutavale – telefoninumbrid on kirjas infotahvlitel ja piiripostidel olevatel märkidel. Ohtliku tegevuse ajaks suletakse teed ja rajad statsionaarsete või ajutiste tõkkepuudega. Vajadusel pannakse välja tõkestaja.

 

Kas tõkestaja korraldustele peab alluma?

Tõkestaja eesmärk on kõrvaliste isikute juurdepääsu tõkestamine ohualasse.

 

Lõhkeaine või lahingumoona leid?
Lõhkeainet või lahingumoona leides käitu Päästeameti juhistele vastavalt > http://www.rescue.ee/et/kodanikule/pommiohutus/lohkeaine-voi-lahingumoona-leid.html

 

 

KKK harjutusväljade kasutajatele

 

Miks ma ei saa harjutusvälja/ala broneerida?

1. Puudub kasutajakonto.

2. Konto on aegunud.

3. Planeeritava tegevuseni on aega vähem kui 10 päeva.

4. Väljaõppeehitis ei ole kasutuses.

5. Broneering on valesti vormistatud.

6. Harjutusala ei ole liidetud broneerimissüsteemiga.

 

Kuidas saada kasutajakontot?

Kaitseväe ja Kaitseliidu siseselt tuleb täita taotlus ja saata kv.brontos[at]mil.ee. Kontot saavad taotleda ainult kaitseväe ja kaitseliidu teenistujad. Teised asutused/isikud saavad harjutusvälja/ala kasutamist taotleda kasutustaotlusega.  

 

Mida teha, kui konto on aegunud?

Võtta ühendust harjutusväljade teenistuse kommunikatsiooninõunikuga, kes uuendab teie konto.

 

Kuidas aru saada, et broneering on õigesti vormistatud?

Enne broneerimist tuleb tutvuda broneerimisjuhendiga, kus on kirjeldatud, kuidas broneeringut vormistada.

 

Tuleohutus 

Dokumendid

 

 

 

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus, 717 4500, kv.brontos[at]mil.ee, Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn.